Bộ đồ ăn Sứ Xương Cao Cấp Họa Tiết Hoa Sen

6,850,000 VND