Monthly Archives: Tháng Tám 2018

SỨ XƯƠNG VÀ NGUYÊN LIỆU “MA THUẬT” LÀM NÊN ĐẲNG CẤP KHÁC BIỆT

ĐIỀU GÌ LÀM NÊN SỰ KHÁC BIỆT VỀ ĐẲNG CẤP CỦA SỨ XƯƠNG?

Đẳng cấp của sứ xương không chỉ nằm ở đồ bền, chắc của sản phẩm mà nằm ở nguyên liệu “ma thuật” và phương pháp chế tạo đặc biệt làm nên độ bóng cùng màu sắc riêng biệt mà không một chất liệu nào khác có được… Lịch sử ra đời và phát triển của […]